Home > Eropuit > Vakantie > Landeninformatie (vakantie) > Midden-Amerika (vakantie) > Suriname (vakantie)

Surinaame NU
Een bijdrage tot het begrijpen van de prachtige culturele moza´ek van Suriname Waarbij onderdelen van de Surinaamse samenleving, zoals de taal, bevolking, cultuur, reisinformatie, aardrijkskunde en geschiedenis uitvoerig worden beschreven. Als het ware een digitale mini encyclopedie met honderden foto's die u een helder beeld geven over de situatie in Suriname nu en het Suriname van toen.
http://www.suriname.nu/

Suriname (My Beloved Nickerie)
Informatie in woord en beeld over Nickerie.
http://www.nickerie.com/nickerie/