(zoek)boomZoekboom.nl

Over zoekboom

Zoekboom is een Nederlandstalige semantische zoekmachine waarmee associatief gezocht kan worden.

De zoekresultaten worden gepresenteerd in een zoekboom. Deze boom verbindt de centrale zoektermen en zoekresultaten, met daaromheen verschillende door de zoekmachine ontdekte associaties. Deze associaties zijn verwante zoektermen, spellingssuggesties of synoniemen.

Associaties kunnen de gebruiker helpen wanneer die zijn zoekvraag nog niet goed gedefinieerd heeft. De gebruiker zou bijvoorbeeld iets willen weten over een feestdag, waarvan hij de naam vergeten is. Het zoekwoord 'feestdag' geeft dan 'Pasen', 'Koninginnedag', 'Offerfeest' etc. Ook kan het helpen woorden te begrijpen of in de juiste context te plaatsen. Zoeken op 'offerfeest' maakt duidelijk dat het met de islam te maken heeft en een feestdag is.

De zoekresultaten komen niet rechtstreeks van internet maar uit een thesaurus. Vanuit de associaties kan verder gezocht worden, naar de volgende associatie of door de gevonden associatie als zoekterm in te voeren bij een andere internetbron. Rechtstreekse koppelingen naar de volgende bronnen zijn al gemaakt: Google , Wikipedia en De Linkotheek.

Doordat gezocht wordt in een thesaurus zullen niet alle zoekvragen logische resultaten opleveren. Eigennamen, plaatsnamen, webadressen, etc. geven alleen een goed resultaat, als de begrippen bekend genoeg zijn om in de thesaurus te worden opgenomen.

Zoekvragen in natuurlijk taal, zoals 'ik wil besparen op mijn energierekening' geven vaak wel de juiste associaties weer.

Zoekboom is op 7 november 2008 van start gegaan.


NB De tekst verscheen eerder ook op de Nederlandtalige Wikipedia (zie: Zoekboom (zoekmachine) ), maar werd verwijderd omdat Zoekboom (nog) niet bekend genoeg was.